Tytuł artykułu: Odwodnienia instalacji sanitarnych zlokalizowanych pod posadzkami pomieszczeń przyziemia

Autorzy: MATUSIEWICZ, W.

Słowa kluczowe: fundament, wykopy, podtopienie, instalacje sanitarne, parametry geotechniczne, drenaż, infiltracja do gruntu, kanał instalacyjny

Streszczenie: Podposadzkowa kanalizacja technologiczna tłuszczów i skrobi obiektu gastronomicznego po dziesięciu działania uległa zamuleniu i deformacji. Po odkopaniu okazało się, że rury i grunty zasypowe zalane są wodą. Badania geotechniczne wykazały, że przyczyną podtopienia są wody opadowe, przypowierzchniowe wsiąkowi oraz wody z warstwy piasków drobnych. Infiltrują one gruntem zasypowym fundamentów w obręb kanalizacji. Grunty przyległe do kanalizacji stanowią piaski gliniaste w stanie plastycznym i miękkoplastycznym. Wystąpiły mikropęknięcia ścian wewnętrznych spowodowane osiadaniem budynku. Kanalizację zakwalifikowano do wymiany. W celu niedopuszczenia do ponownego podtapiania, zaproponowano drenaż kanalizacji. Będzie on zabezpieczony od zamulenia filtrem dwuwarstwowym sięgającym do spodu posadzki. Zaproponowano również dwa inne sposoby instalowania rurociągów kanalizacji w kanale technologicznym. Pierwszy system zalecono w gruntach spoistych z filtrem dwuwarstwowym drenażu kanału i filtrem jednowarstwowym kanału, drugi w gruntach piaszczystych z filtrem jednowarstwowym drenażu.

Cytowanie w stylu APA: Matusiewicz, W. (2015). Odwodnienia instalacji sanitarnych zlokalizowanych pod posadzkami pomieszczeń przyziemia. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (3), 286-300.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Matusiewicz, 2015), następne powołania: (Matusiewicz, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Matusiewicz, Władysław. "Odwodnienia instalacji sanitarnych zlokalizowanych pod posadzkami pomieszczeń przyziemia." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 69 ser., vol. 24, nr 3, (2015): 286-300.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Matusiewicz 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Matusiewicz_2015_PNIKS, author={Matusiewicz, Władysław}, title={Odwodnienia instalacji sanitarnych zlokalizowanych pod posadzkami pomieszczeń przyziemia.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN69/A7/art7.pdf}, year={2015}, volume={24 (3)}, number={69}, pages={286-300}}

Pełny tekst PDF


Go Back